OpenPDD

Hoe staat het met de OpenPDD (demo video)

UPDATE 1-1-2022: De OpenPDD heeft nu ook de mogelijkheid om op basis van de HaalCentraal API gegevens op te halen uit de BRP. De gemeente Buren heeft hiervoor een koppeling met de PINK API-manager operationeel. In het voorjaar van 2020 stelde de VNG een innovatiesubsidie beschikbaar van 30.000,- voor het ontwikkelen van de OpenPDD. De […]

Lees meer