Wat doen wij

Wat doen we

De samenwerking is ontstaan vanuit de overtuiging dat de digitale dienstverlening voor gemeenten innovatiever en voordeliger kan.
Het doel van de samenwerking is praktisch samenwerken met gemeenten en leveranciers om doorontwikkeling, flexibiliteit en continuïteit te realiseren.
Binnen het Open Webconcept ontwikkelen gemeenten samen online toepassingen en dataservices.

Dit valt ook terug te lezen in onze intentie verklaring

Intentieverklaring

Wij zijn bezig met het inrichten van onze nieuwe openbare github omgeving en de meeste broncode delen we inmiddels via onze OpenWebConcept github repository

Voorheen gebruikte we Bitbucket met inlog (voor het delen van broncode) en de VNG github (ontwikkelingen) onze OpenWebConcept github repository

Ons gedachtegoed

Wij werken niet samen in een fysieke organisatie maar zien ons zelf als een beweging. Het gedachtegoed “Open Webconcept” is gebaseerd op:

 1. WordPress: ’s werelds meest gebruikte CMS, dat automatisch zorgt voor meer doorontwikkeling
 2. Open architectuur: Gebruik van Open Source software en dataopslag onafhankelijk van de toepassing, dat garandeert de mogelijkheid tot hergebruik code en data
 3. Vrije marktwerking: minder afhankelijkheid van leveranciers met vaste stramienen en ontwikkeltrajecten en roadmaps
 4. Open samenwerking tussen overheid en markt: zowel gemeenten als marktpartijen profiteren van de online toepassingen

 

Wat levert het op

Het Open Webconcept levert op:

 • Minder ontwerp-, ontwikkel- en beheerkosten
 • Kennis delen en ervaringen uitbouwen en actief delen met andere overheden en (markt)partijen
 • Een samenhangende ‘bibliotheek’ van bouwblokken
 • Borging continuïteit, kwaliteit en veiligheid
 • Meer innovatiekracht
 • Meer regie op onze digitale dienstverlening
 • Meer keuzevrijheid in leveranciers

 

Hoe werkt het?

 1. Een nieuw idee voor de digitale dienstverlening kan door 1 of meerdere deelnemende gemeenten als bouwblok binnen het Open Webconcept worden gebouwd
 2. De ontwikkelde code van de bouwblokken wordt opgeleverd in de centrale beheer- en distributieomgeving onder de regie van gemeenten.
 3. Een gemeente verklaart garant te staan voor het beheer van de opgeleverde code voor een bepaalde periode. Dit is nodig voor bijvoorbeeld veiligheidspatches, aanpassingen nieuwe browsers etc.
 4. De code wordt beschikbaar gesteld als open source software (inclusief updates) aan marktpartijen en gemeenten
 5. Met de bouwblokken kan de online dienstverlening (website, intranet, e-formulieren, etc…) worden opgezet.
 6. Marktpartijen kunnen een SLA-contract voor hosting en/of support aanbieden op deze diensten. Gemeenten kunnen dit ook zelf regelen als ze hiervoor de kennis zelf in huis hebben

 

Demofilm

In 2022 stonden we met het Open webconcept in de finale van de VNG gemeentedelers.
Onderstaande VNG gemeentedelers filmpje over het Open Webconcept.