Bouwblokken

Binnen het Open Webconcept werken we met bouwblokken die gemeenten kunnen gebruiken bij de realisatie van de digitale dienstverlening.
Vanuit het basisprincipe van het Open Webconcept volgen we de landelijke VNG architectuurontwikkelingen (Common Ground principes). Dit houdt in dat alle opgeslagen informatie in een onafhankelijke databron word opgeslagen en door verschillende toepassingen (her)gebruikt kan worden uit de bron.

Binnen het Open Webconcept hebben we dan ook 2 soorten bouwblokken:

  • Datadiensten
    Met de bouwstenen voor datadiensten kan je als gemeente onafhankelijk van een leverancier gegevens opslaan in een database en via een API (application programming interface) beschikbaar stellen. Hiermee kan je meerdere leveranciers toepassingen laten maken voor de digitale dienstverlening. Met een datadienst op zich kun je dus alleen data opslaan en bijhouden onafhankelijk van je leverancier
  • Toepassingen 
    Met de bouwblokken voor de toepassingen kan je daadwerkelijke diensten opzetten voor de online dienstverlening. Denk hierbij aan een gemeentelijke website, een intranet, e-formulieren, et cetera. De Open Webconcept bouwstenen voor de online dienstverlening maken gebruik van de API’s van de datadiensten.

Datadiensten:

OpenPDC

Bouwblok voor het registreren van webcontent over producten en diensten.

Basis
De Open Producten en Diensten Catalogus (OpenPDC) is een database waar alle producten en diensten  van de gemeente in worden opgeslagen. Via een Application Programming Interface (API) zijn de producten en diensten door iedereen uit te lezen.

Samenwerkende Catalogi
De feed naar de samenwerkende catalogi van de Producten en Diensten Catalogus (PDC) informatie loopt via de portal. Dit is niet zichtbaar. De PDC is hiermee losgekoppeld van de portal, waardoor er een flexibelere eigen indeling mogelijk is.

Legestabel
Plugin voor de OpenPDC. In de legestabel worden alle leges van producten en diensten beheerd. Wijzigingen in leges en de datum waarop de aangepaste leges in moet gaan, staan in deze tabel. In de OpenPDC staan in zo’n geval niet de leges maar een shortcode (snelkoppeling) naar de juiste leges.

Verordeningentabel
Plugin voor de OpenPDC. In de verordeningentabel kan lokale wet- en regelgeving die bij de rijksoverheid gepubliceerd wordt gekoppeld worden aan producten en diensten. Wijzigingen in links naar Verordeningen en de datum waarop de aangepaste links in moeten gaan, staan in deze tabel. In de OpenPDC staan in zo’n geval niet de link zelf maar een shortcode (snelkoppeling) naar de juiste link.

Locaties
Plugin voor de OpenPDC waarmee locaties kunnen worden aangemaakt die aan producten en diensten kunnen worden gekoppeld. Aan de locaties kunnen ook openingstijden worden gekoppeld. Deze informatie kan bijvoorbeeld gebruikt worden om contactpagina’s te genereren of bepaalde producten en diensten alleen aan te bieden om specifieke locaties.

 

OpenPub

Basis
De OpenPub is een publicatieplatform voor nieuwsberichten. De basis wordt geleverd met een API voor het uitlezen van nieuwsberichten.

 

IRMA-plugin op Gravity Forms

Met de standaard Worpress plugin GravityForms kun je geavanceerde formulieren bouwen in WordPress. Op GrafityForms hebben we een IRMA-plugin ontwikkeld. Hiermee kun je in je formulier authentieke IRMA attributen opnemen die een gebruiker van het formulier met zijn IRMA-app uit zijn eigen kluisje kan delen. Met deze Plugin kun je DigiD op een veilige manier en helemaal AVG-proof vervangen. Ook inloggen met IRMA attributen is dus mogelijk. Ook is het mogelijk om te gebruiken in polls waarbij je wil weten of de gebruiker uit een bepaald dorp of een straat komt zonder dat hij zijn identiteit hoeft te delen.

 

Toepassingen:

WordPress theme’s voor gemeentelijke website

Inmiddels zijn er al meerdere WordPress theme’s ontwikkeld voor een gemeentelijke website. Deze Theme’s maken bijna allemaal al gebruik van de API’s van de datadiensten zoals de OpenPDC en de OpenPub

Buren
WordPress Theme gemeente Buren.
www.buren.nl

Heerenveen
WordPress Theme gemeente Heerenveen
www.heerenveen.nl

Lansingerland
WordPress Theme gemeente Lansingerland.
www.lansingerland.nl

Súdwest-Fryslan
WordPress Theme gemeente Súdwest-Fryslân.
www.sudwestfryslan.nl

Stichtse Vecht
WordPress Theme gemeente Stichtse Vecht.
(verwacht in november 2019)

Alkmaar
WordPress Theme gemeente Alkmaar (op basis van Theme Lansingerland).
(verwacht op 6 januari 2020)

Pijnacker-Nootdorp
WordPress Theme gemeente Pijnacker-Nootdorp (op basis van Theme Lansingerland).
(verwacht in maart 2020)

WordPress theme’s voor gemeentelijke intranet

Gemeente Buren heeft een WordPress theme ontwikkeld op basis van de standaard WordPress plugin Budypress

Buren
WordPress Theme intranet gemeente Buren.

BuitenOpOrde: progressive web app voor Meldingen Openbare Ruimte

Een progressive web app voor het doorgeven van Meldingen Openbare Ruimte. Middels Gemma StUF-zaken koppelvlak komen de meldingen in het gemeentelijke zaaksysteem. In de 2e helft 2019 bieden we hier ook de mogelijkheid om via NLx (common ground) zaakberichten te versturen. Ook onderzoeken we samen met de VNG of we de artificial intelligence (AI) API van de gemeente Amsterdam (Signalen Amsterdam) als kunnen integreren om geautomatiseerd hoofd- en subcategorieën kunnen vullen.

 


KML-viewer (input stefan)

Kavel plugin (input Stefan)

Gemeenteraadsleden plugin (input Stefan)

Verhuur en toegang (input Stefan)

Standplaatsenmodule (input Stefan)