Bouwblokken

Binnen het Open Webconcept werken we met bouwblokken die gemeenten kunnen gebruiken bij de realisatie van de digitale dienstverlening.
Vanuit het basisprincipe van het Open Webconcept volgen we de landelijke VNG architectuurontwikkelingen (Common Ground principes). Dit houdt in dat alle opgeslagen informatie in een onafhankelijke databron wordt opgeslagen en door verschillende toepassingen (her)gebruikt kan worden uit de bron.

Preview informatie:
We zijn bezig om onze bouwblokken beter vindbaar te maken, vandaar dat we in onze spelregels rondom de bouwblokken onze leveranciers vragen om een beschrijving van het bouwblok te maken.
Via onze eigen opencatalogi kunnen deze teruggevonden worden op onze automatisch gegenereerde bouwblokken lijst.
Momenteel zijn we bezig om deze functionaliteit beter werkend te krijgen

Twee soorten bouwblokken binnen het Open Webconcept:

  • Datadiensten

Met de bouwstenen voor datadiensten kan je als gemeente onafhankelijk van een leverancier gegevens opslaan in een database en via een API (application programming interface) beschikbaar stellen. Hiermee kan je meerdere leveranciers toepassingen laten maken voor de digitale dienstverlening. Met een datadienst op zich kun je dus alleen data opslaan en bijhouden onafhankelijk van je leverancier.

  • Toepassingen

Met de bouwblokken voor de toepassingen kan je daadwerkelijke diensten opzetten voor de online dienstverlening. Denk hierbij aan een gemeentelijke website, een intranet, e-formulieren, et cetera. De Open Webconcept bouwstenen voor de online dienstverlening maken gebruik van de API’s van de datadiensten.

Datadiensten

OpenPDC

Bouwblok voor het registreren van webcontent over producten en diensten.

Basis

De Open Producten en Diensten Catalogus (OpenPDC) is een database waar alle producten en diensten  van de gemeente in worden opgeslagen. Via een Application Programming Interface (API) zijn de producten en diensten door iedereen uit te lezen.

Samenwerkende Catalogi

De feed naar de samenwerkende catalogi van de Producten en Diensten Catalogus (PDC) informatie loopt via de portal. Dit is niet zichtbaar. De PDC is hiermee losgekoppeld van de portal, waardoor er een flexibelere eigen indeling mogelijk is.

Legestabel

Plugin voor de OpenPDC. In de legestabel worden alle leges van producten en diensten beheerd. Wijzigingen in leges en de datum waarop de aangepaste leges in moet gaan, staan in deze tabel. In de OpenPDC staan in zo’n geval niet de leges maar een shortcode (snelkoppeling) naar de juiste leges. Zo zijn alle actuele leges op het gewenste tijdstip altijd online. Dit scheelt veel werk op 1 januari.

Verordeningentabel

Plugin voor de OpenPDC. In de verordeningentabel kan lokale wet- en regelgeving die bij de rijksoverheid gepubliceerd wordt gekoppeld worden aan producten en diensten. Wijzigingen in links naar Verordeningen en de datum waarop de aangepaste links in moeten gaan, staan in deze tabel. In de OpenPDC staan in zo’n geval niet de link zelf maar een shortcode (snelkoppeling) naar de juiste link. Zo zijn alle verwijzingen naar de actuele verordeningen op het gewenste tijdstip altijd online. Dit scheelt veel werk op 1 januari.

Locaties

Plugin voor de OpenPDC waarmee locaties kunnen worden aangemaakt die aan producten en diensten kunnen worden gekoppeld. Aan de locaties kunnen ook openingstijden worden gekoppeld. Deze informatie kan bijvoorbeeld gebruikt worden om contactpagina’s te genereren of bepaalde producten en diensten alleen aan te bieden om specifieke locaties.

OpenPub

Basis

De OpenPub is een publicatieplatform. De basis wordt geleverd met functionaliteiten voor het publiceren van nieuwsberichten en een API voor het uitlezen van hiervan. Onderstaande demo link laat zien dat iedereen de data van gemeenten die gebruik maken van de OpenPub eenvoudig kan hergebruiken. Demo linkje met API resultaten van een aantal Open Webconcept gemeente

Reacties (participatiemogelijkheden)

Gebruikers van webportalen kunnen reageren op nieuwsberichten. Hierdoor zijn participatie- of meepraatberichten mogelijk. De reacties bij de berichten worden opgeslagen en uitgelezen.

Persberichten

Gemeente Alkmaar heeft een uitbreiding voor het opslaan en ontsluiten van Persberichten middels een API gerealiseerd.

Wet Open Overheid

  • WOO-verzoeken

Gemeente Buren heeft tijdens de VNG “Proeftuin aansluiten op PLOOI” samen met de VNG en KOOP (BZK) gewerkt aan API voor het publiceren van WOO-verzoeken. Op basis van deze input is er een plugin gemaakt voor het opslaan en ontsluiten van WOO-verzoeken. Zo kunnen gemeenten nu hun WOO-verzoeken eenvoudig opslaan en publiceren conform een open standaard die conform de uitkomsten van overleg tussen VNG en BZK wordt bijgehouden en beheerd.

  • Convenanten

Er is een plugin beschikbaar om convenanten te publiceren. Hiervoor hebben we met een aantal gemeenten gezamenlijk een standaard ontwikkeld.

In 2023 gaan we het aantal informatietypen in de OpenPub nog verder uitbreiden. We denken hierbij aan het maken van aanvullende WordPress plugins voor: vacatures, stukken ter inzage (Wep), OpenKlachten, etc.

OpenPDD eFormulieren (Portal Digitale Diensten)

Bouwblok voor het maken van digitale diensten (e-formulieren).

Basis

De Open Portal Digitale Diensten (OpenPDD) is een toepassing waarmee u als gemeente eenvoudig en snel digitale formulieren kunt maken voor de start van elk digitaal proces in uw gemeente. Dit geldt zowel voor formulieren voor de inwoners en ondernemers in uw gemeente als interne formulieren voor de interne werkprocessen. De basis van de OpenPDD is gemaakt met de Worpress formulieren plugin GravityForms. Voor toepassing binnen de overheid is deze plugin uitgebreid met aanvullende plugins om veilig te kunnen inloggen, betalen en verzenden van het formulier naar uw eigen datadienst (Zaaksysteem).
Overzicht formulieren gemeente Hoeksche Waard met de OpenPDD

DigiD

Plugin voor de OpenPDD. Inloggen met DigiD.

IRMA

Plugin voor de OpenPDD. Met de IRMA plugin kun je in je formulier authentieke IRMA attributen opnemen die een gebruiker van het formulier met zijn IRMA-app uit zijn eigen kluis op zijn mobiele telefoon kan delen. Met deze IRMA plugin heb je een AVG-proof alternatief voor DigiD inlog als het BSN niet echt nodig is. Dit is bijvoorbeeld handig als je bij polls zeker wilt weten of de gebruiker in een bepaalde wijk/dorp/straat woont of tot een bepaalde leeftijdscategorie behoort. Maar ook inloggen met IRMA attributen is één van de mogelijkheden.

e-herkenning

Plugin voor de OpenPDD. Inloggen met e-herkenning (deze plugin is nog in ontwikkeling).

ZGW 2.0

Plugin voor de OpenPDD. Met deze plugin kunt u de content van het formulier omzetten naar de nieuwe VNG standaard voor ZaakGericht Werken (ZGW 2.0). Hiermee kunt u de ingevulde formulieren verzenden naar een zaaksysteem welke deze standaard ondersteund. Onder andere OpenZaak, de Open Source datadienst voor het opslaan van zaakinformatie van de VNG.

NLx

Plugin voor de OpenPDD. Met deze plugin kunt u veilig aansluiten op de nieuwe digitale snelweg de NLx welke door de VNG is ontwikkeld en wordt beheerd in het kader van de informatiekundige visie de Common Ground. Met deze plugin bent u dus snel Common Ground proof met uw e-formulieren.

OpenPDD MijnZaken (Portal Digitale Diensten)

Het realiseren van “Track & Trace” mogelijkheden, waarin inwoners, ondernemers en medewerkers (in de keten) naadloos met elkaar kunnen samenwerken aan een proces. Hierdoor kan je als gemeente via een gestandaardiseerd ZGW-Api aansluiten op MijnZaken (MijnZaken-pilot VNG).

BuitenOpOrde: progressive web app voor Meldingen Openbare Ruimte

Een progressive web app voor het doorgeven van Meldingen Openbare Ruimte. Middels Gemma StUF-zaken koppelvlak komen de meldingen in het gemeentelijke zaaksysteem. Inmiddels is er ook de mogelijkheid om via NLx (common ground) zaakberichten te versturen. Samen met de VNG (project op basis van Signalen Amsterdam) werken we in 2020 aan de koppeling met de artificial intelligence (AI) API om geautomatiseerd hoofd- en subcategorieën kunnen vullen en vervolgvragen te kunnen stellen bij een melding openbare ruimte.

Overige

Kavel plugin (op verzoek beschikbaar bij Heerenveen)

Standplaatsenmodule (op verzoek beschikbaar bij Heerenveen)

Toepassingen

WordPress theme’s voor gemeentelijke website

Inmiddels zijn er al meerdere WordPress theme’s ontwikkeld voor een gemeentelijke website. Deze Theme’s maken bijna allemaal al gebruik van de API’s van de datadiensten zoals de OpenPDC en de OpenPub

Buren
WordPress Theme gemeente Buren.
www.buren.nl

Heerenveen
WordPress Theme gemeente Heerenveen
www.heerenveen.nl

Lansingerland
WordPress Theme gemeente Lansingerland.
www.lansingerland.nl

Súdwest-Fryslan
WordPress Theme gemeente Súdwest-Fryslân.
www.sudwestfryslan.nl

Stichtse Vecht
WordPress Theme gemeente Stichtse Vecht.
www.stichtsevecht.nl

Alkmaar
WordPress Theme gemeente Alkmaar (op basis van Theme Lansingerland).
www.alkmaar.nl

Hoeksche Waard
WordPress Theme gemeente Hoeksche Waard (Guttenberg theme (WordPress 5)).
www.gemeentehw.nl

Pijnacker-Nootdorp
WordPress Theme gemeente Pijnacker-Nootdorp (Gutenberg theme (WordPress 5)).
www.pijnacker-nootdorp.nl

Gouda
WordPress Theme gemeente Gouda (Gutenberg theme (WordPress 5)).
www.gouda.nl

Dronten
WordPress Theme gemeente Dronten (Gutenberg theme (WordPress 5)).
www.dronten.nl

Texel
WordPress Theme gemeente Texel (Gutenberg theme (WordPress 5)).
www.texel.nl

Stede Broec
WordPress Theme gemeente Stede Broec (WordPress multisite met Enkhuizen en Drechterland).
www.stedebroec.nl

Enkhuizen
WordPress Theme gemeente Enkhuizen (WordPress multisite met Stede Broec en Drechterland).
www.enkhuizen.nl

Drechterland
WordPress Theme gemeente Drechterland (WordPress multisite met Stede Broec en Enkhuizen).
www.drechterland.nl

Berkelland
WordPress Theme gemeente Berkelland (Gutenberg theme (WordPress 5)).
www.gemeenteberkelland.nl

WordPress theme’s voor gemeentelijke intranet

Gemeente Buren heeft een WordPress theme ontwikkeld op basis van de standaard WordPress plugin Budypress

Buren
WordPress Theme intranet gemeente Buren.