Bouwblokken

Binnen het Open Webconcept werken we met bouwblokken die gemeenten kunnen gebruiken bij de realisatie van de digitale dienstverlening.
Vanuit het basisprincipe van het Open Webconcept volgen we de landelijke VNG architectuurontwikkelingen (Common Ground principes). Dit houdt in dat alle opgeslagen informatie in een onafhankelijke databron word opgeslagen en door verschillende toepassingen (her)gebruikt kan worden uit de bron.

Binnen het Open Webconcept hebben we dan ook 2 soorten bouwblokken:

  • Datadiensten
    Met de bouwstenen voor datadiensten kan je als gemeente onafhankelijk van een leverancier gegevens opslaan in een database en via een API (application programming interface) beschikbaar stellen. Hiermee kan je meerdere leveranciers toepassingen laten maken voor de digitale dienstverlening. Met een datadienst op zich kun je dus alleen data opslaan en bijhouden onafhankelijk van je leverancier
  • Toepassingen 
    Met de bouwblokken voor de toepassingen kan je daadwerkelijke diensten opzetten voor de online dienstverlening. Denk hierbij aan een gemeentelijke website, een intranet, e-formulieren, et cetera. De Open Webconcept bouwstenen voor de online dienstverlening maken gebruik van de API’s van de datadiensten.

Datadiensten:

OpenPDC

Bouwblok voor het registreren van webcontent over producten en diensten.

Basis
De Open Producten en Diensten Catalogus (OpenPDC) is een database waar alle producten en diensten  van de gemeente in worden opgeslagen. Via een Application Programming Interface (API) zijn de producten en diensten door iedereen uit te lezen.

Samenwerkende Catalogi
De feed naar de samenwerkende catalogi van de Producten en Diensten Catalogus (PDC) informatie loopt via de portal. Dit is niet zichtbaar. De PDC is hiermee losgekoppeld van de portal, waardoor er een flexibelere eigen indeling mogelijk is.

Legestabel
Plugin voor de OpenPDC. In de legestabel worden alle leges van producten en diensten beheerd. Wijzigingen in leges en de datum waarop de aangepaste leges in moet gaan, staan in deze tabel. In de OpenPDC staan in zo’n geval niet de leges maar een shortcode (snelkoppeling) naar de juiste leges. Zo zijn alle actuele leges op het gewenste tijdstip altijd online. Dit scheelt veel werk op 1 januari 🙂

Verordeningentabel
Plugin voor de OpenPDC. In de verordeningentabel kan lokale wet- en regelgeving die bij de rijksoverheid gepubliceerd wordt gekoppeld worden aan producten en diensten. Wijzigingen in links naar Verordeningen en de datum waarop de aangepaste links in moeten gaan, staan in deze tabel. In de OpenPDC staan in zo’n geval niet de link zelf maar een shortcode (snelkoppeling) naar de juiste link. Zo zijn alle verwijzingen naar de actuele verordeningen op het gewenste tijdstip altijd online. Dit scheelt veel werk op 1 januari 🙂

Locaties
Plugin voor de OpenPDC waarmee locaties kunnen worden aangemaakt die aan producten en diensten kunnen worden gekoppeld. Aan de locaties kunnen ook openingstijden worden gekoppeld. Deze informatie kan bijvoorbeeld gebruikt worden om contactpagina’s te genereren of bepaalde producten en diensten alleen aan te bieden om specifieke locaties.

 

OpenPub

Basis
De OpenPub is een publicatieplatform. De basis wordt geleverd met functionaliteiten voor het publiceren van nieuwsberichten en een API voor het uitlezen van hiervan. Onderstaande demo link laat zien dat iedereen de data van gemeenten die gebruik maken van de OpenPub eenvoudig kan hergebruiken.
Demo linkje met API resultaten van een aantal Open Webconcept gemeenten

Reacties (participatiemogelijkheden)
In 2020 is de OpenPub uitgebreid met een API structuur voor het opslaan en uitlezen van reacties op nieuwsberichten zodat je toepassingen kunt ontwikkelen waarmee gebruikers van webportalen kunnen reageren op nieuwsberichten. Zogenaamde participatie- / meepraatberichten.

WOB-verzoeken (2021)
Gemeente Buren heeft samen met de VNG en KOOP (BZK) gewerkt aan WordPress plugin op de OpenPub voor WOB-verzoeken. Met deze plugin kunnen gemeenten hun WOB-verzoeken eenvoudig publiceren conform de open standaard die samen met KOOP is opgezet voor het opslaan en ontsluiten van WOB-verzoeken. In het kader van de VNG proeftuin project is er een API vastgesteld en beproeft. In het eerste kwartaal 2021 zal deze in productie worden opgeleverd zodat gemeenten eenvoudig hun WOB-verzoeken kunnen ontsluiten naar de in aanbouw zijnde landelijke voorziening PLOOI van KOOP in het kader van de uitvoering van de Wet Open Overheid (Woo)

Persberichten (2021)
Gemeente Alkmaar werkt momenteel aan een uitbreiding voor het opslaan en ontsluiten van Persberichten middels een API.

In 2021 gaan we het aantal infromatie typen welke kunnen worden opgeslagen in de OpenPub nog verder uitbreiden. We denken hierbij aan het maken van aanvullende WordPress plugins voor: vacatures, stukken ter inzage (Wep), et cetera.

 
 

Toepassingen:

WordPress theme’s voor gemeentelijke website

Inmiddels zijn er al meerdere WordPress theme’s ontwikkeld voor een gemeentelijke website. Deze Theme’s maken bijna allemaal al gebruik van de API’s van de datadiensten zoals de OpenPDC en de OpenPub

Buren
WordPress Theme gemeente Buren.
www.buren.nl

Heerenveen
WordPress Theme gemeente Heerenveen
www.heerenveen.nl

Lansingerland
WordPress Theme gemeente Lansingerland.
www.lansingerland.nl

Súdwest-Fryslan
WordPress Theme gemeente Súdwest-Fryslân.
www.sudwestfryslan.nl

Stichtse Vecht
WordPress Theme gemeente Stichtse Vecht.
www.stichtsevecht.nl

Alkmaar
WordPress Theme gemeente Alkmaar (op basis van Theme Lansingerland).
www.alkmaar.nl

Hoeksche Waard
WordPress Theme gemeente Hoeksche Waard (Guttenberg theme (WordPress 5)).
www.gemeentehw.nl

Pijnacker-Nootdorp
WordPress Theme gemeente Pijnacker-Nootdorp (Gutenberg theme (WordPress 5)).
www.pijnacker-nootdorp.nl

Gouda
WordPress Theme gemeente Gouda (Gutenberg theme (WordPress 5)).
www.gouda.nl

Dronten
WordPress Theme gemeente Dronten (Gutenberg theme (WordPress 5)).
www.dronten.nl

Texel
WordPress Theme gemeente Texel (Gutenberg theme (WordPress 5)).
www.texel.nl

Stede Broec
WordPress Theme gemeente Stede Broec (WordPress multisite met Enkhuizen en Drechterland).
www.stedebroec.nl

Enkhuizen
WordPress Theme gemeente Enkhuizen (WordPress multisite met Stede Broec en Drechterland).
www.enkhuizen.nl

Drechterland
WordPress Theme gemeente Drechterland (WordPress multisite met Stede Broec en Enkhuizen).
www.drechterland.nl

Berkelland
WordPress Theme gemeente Berkelland (Gutenberg theme (WordPress 5)).
www.gemeenteberkelland.nl

WordPress theme’s voor gemeentelijke intranet

Gemeente Buren heeft een WordPress theme ontwikkeld op basis van de standaard WordPress plugin Budypress

Buren
WordPress Theme intranet gemeente Buren.

OpenPDD (Portal Digitale Diensten)

Bouwblok voor het maken van digitale diensten (e-formulieren).

Basis
De Open Portal Digitale Diensten (OpenPDD) is een toepassing waarmee u als gemeente eenvoudig en snel digitale formulieren kunt maken voor de start van elk digitaal proces in uw gemeente. Dit geldt zowel voor formulieren voor de inwoners en ondernemers in uw gemeente als interne formulieren voor de interne werkprocessen. De basis van de OpenPDD is gemaakt met de Worpress formulieren plugin GravityForms. Voor toepassing binnen de overheid is deze plugin uitgebreid met aanvullende plugins om veilig te kunnen inloggen, betalen en verzenden van het formulier naar uw eigen datadienst (Zaaksysteem).
Overzicht formulieren gemeente Hoeksche Waard met de OpenPDD

DigiD
Plugin voor de OpenPDD. Inloggen met DigiD.

IRMA
Plugin voor de OpenPDD. Met de IRMA plugin kun je in je formulier authentieke IRMA attributen opnemen die een gebruiker van het formulier met zijn IRMA-app uit zijn eigen kluis op zijn mobiele telefoon kan delen. Met deze IRMA plugin heb je een AVG-proof alternatief voor DigiD inlog als het BSN niet echt nodig is. Dit is bijvoorbeeld handig als je bij polls zeker wilt weten of de gebruiker in een bepaalde wijk/dorp/straat woont of tot een bepaalde leeftijdscategorie behoort. Maar ook inloggen met IRMA attributen is één van de mogelijkheden.

e-herkenning
Plugin voor de OpenPDD. Inloggen met e-herkenning (deze plugin is nog in ontwikkeling).

ZGW 2.0
Plugin voor de OpenPDD. Met deze plugin kunt u de content van het formulier omzetten naar de nieuwe VNG standaard voor ZaakGericht Werken (ZGW 2.0). Hiermee kunt u de ingevulde formulieren verzenden naar een zaaksysteem welke deze standaard ondersteund. Onder andere OpenZaak, de Open Source datadienst voor het opslaan van zaakinformatie van de VNG

NLx
Plugin voor de OpenPDD. Met deze plugin kunt u veilig aansluiten op de nieuwe digitale snelweg de NLx welke door de VNG is ontwikkeld en wordt beheerd in het kader van de informatiekundige visie de Common Ground. Met deze plugin bent u dus snel Common Ground proof met uw e-formulieren

 

BuitenOpOrde: progressive web app voor Meldingen Openbare Ruimte

Een progressive web app voor het doorgeven van Meldingen Openbare Ruimte. Middels Gemma StUF-zaken koppelvlak komen de meldingen in het gemeentelijke zaaksysteem. Inmiddels is er ook de mogelijkheid om via NLx (common ground) zaakberichten te versturen. Samen met de VNG (project op basis van Signalen Amsterdam) werken we in 2020 aan de koppeling met de artificial intelligence (AI) API om geautomatiseerd hoofd- en subcategorieën kunnen vullen en vervolgvragen te kunnen stellen bij een melding openbare ruimte.

Overige

Kavel plugin (op verzoek beschikbaar bij Heerenveen)

Standplaatsenmodule (op verzoek beschikbaar bij Heerenveen)