Wat doen wij

Open Webconcept is ontstaan vanuit de overtuiging dat de digitale dienstverlening voor gemeenten innovatiever en voordeliger kan. 

Het doel is praktisch samenwerken tussen gemeenten en leveranciers om doorontwikkeling, flexibiliteit en continuïteit te realiseren bij de digitale dienstverlening. Binnen het Open Webconcept ontwikkelen gemeenten samen online toepassingen en dataservices. Hoe we dit doen is ook terug te lezen in onze intentieverklaring (onderaan deze pagina).

Wat levert het op

Het Open Webconcept levert op:

 • Minder ontwerp-, ontwikkel- en beheerkosten;
 • Kennis delen, ervaringen uitbouwen en actief delen met andere overheden en (markt)partijen;
 • Een samenhangende ‘bibliotheek’ van bouwblokken;
 • Borging continuïteit, kwaliteit en veiligheid;
 • Meer innovatiekracht;
 • Meer regie en flexibiliteit op onze digitale dienstverlening;
 • Meer keuzevrijheid in leveranciers.

Hoe werkt het?

 1. Een nieuw idee voor de digitale dienstverlening kan door een of meerdere deelnemende gemeenten als bouwblok binnen het Open Webconcept worden gebouwd;
 2. De ontwikkelde code van de bouwblokken wordt opgeleverd in de centrale beheer- en distributieomgeving onder de regie van gemeenten;
 3. Een gemeente verklaart garant te staan voor het beheer van de opgeleverde code voor een bepaalde periode. Dit is nodig voor bijvoorbeeld veiligheidspatches, aanpassingen nieuwe browsers etc.;
 4. De code wordt beschikbaar gesteld als open source software (inclusief updates) aan gemeenten en marktpartijen;
 5. Met de bouwblokken kan de online dienstverlening (website, intranet, e-formulieren, etc…) worden opgezet;
 6. Marktpartijen kunnen een SLA-contract voor hosting en/of support aanbieden op deze diensten. Gemeenten kunnen dit ook zelf regelen als ze hiervoor de kennis zelf in huis hebben.

Video

Het Open Webconcept uitgelegd in 2 minuten door Gail van de Open Webconcept gemeente Gouda. .

Github 

Wij zijn bezig met het inrichten van onze nieuwe openbare github omgeving en de meeste broncode delen we inmiddels via onze OpenWebconcept github repository. 

Voorheen gebruikte we Bitbucket met inlog (voor het delen van broncode) en de VNG github (ontwikkelingen) onze OpenWebconcept github repository.

Intentieverklaring

In navolging van het convenant Common Ground spreken wij, gemeente Buren, Heerenveen, Lansingerland, Súdwest-Fryslân, Stichtse Vecht, Alkmaar, Pijnacker Nootdorp, Hoeksche Waard, Gouda, Dronten, Texel, Stede Broec, Enkhuizen, Drechterland, Berkelland, Wageningen, Rijssen-Holten, De Fryske Marren, Leeuwarden, Albrandswaard, Barendrecht, Ridderkerk, Ommen, Rozendaal, Waddinxveen, ’s Hertogenbosch en Noordwijk af om bij de ontwikkeling van de digitale dienstverlening samen te werken volgens het Open Webconcept.

[orgineel: Buren, Heerenveen, Lansingerland en Súdwest-Fryslân]

Wij zijn er van overtuigd dat de digitale dienstverlening voor gemeenten innovatiever en voordeliger kan. Het uitgangspunt is om ontwerp-, ontwikkel- en beheerkosten te verminderen. Onze pragmatische aanpak en gezamenlijke benadering met WordPress installaties bindt onze gemeenten hierin.

Ons doel is om een sterke community te bouwen. De resultaten, praktische kennis en ervaringen bouwen wij verder uit en delen wij actief met andere overheden en (markt)partijen. We doen dit door het gezamenlijk opzetten van een samenhangende ‘bibliotheek’ van modules en services.

Door samen de regie te pakken maken we het mogelijk om met meerdere (markt)partijen onze digitale dienstverlening continue aan te passen op de laatste ontwikkelingen.

De gemeenten hebben dus een gemeenschappelijk belang en willen bij de digitale dienstverlening uiteindelijk:

 • continuïteit, kwaliteit en veiligheid waarborgen;
 • meer innovatiekracht organiseren;
 • meer regie hebben op onze digitale dienstverlening;
 • en meer keuzevrijheid in leveranciers organiseren

Wij investeren in toekomstgerichte digitale dienstverlening. Wij volgen actief landelijke ontwikkelingen zoals: het VNG initiatief “Samen Organiseren” en GGU-voorzieningen als ‘Common Ground’.

Wij geloven in een open en pragmatische aanpak:

 • waar iedere gemeente aan kan deelnemen;
 • waar iedereen een evenredige bijdrage levert aan de community;
 • waar we elkaar respectvol behandelen.

We gaan door op de ingeslagen weg en maken samen werkafspraken over de werkwijze binnen de community.

Doe ook mee!