Technische informatie bouwblokken

Github 

Een goede samenwerking is essentieel voor het (door)ontwikkelen van onze bouwblokken. We gebruiken daarom Github als platform voor het uitwisselen en delen van de bouwblokken. Github is openbaar, wat betekent dat iedereen de broncode kan inzien, downloaden én wijzigingen kan voorstellen.

Bekijk onze Github organisatie: https://github.com/OpenWebconcept

Github geeft ons de mogelijkheid om gemakkelijk en transparant de broncode te hosten (delen), maar het faciliteert ook in een gestroomlijnde samenwerking. Zo kan iedereen vragen of problemen melden, kan iedereen wijzigingen voorstellen en beschikken de meeste bouwblokken over installatie documentatie.

Als laatste willen we transparant zijn in hoe we samenwerken op de code. We hebben daarom afspraken opgesteld en openbaar gemaakt, zodat iedereen weet wat men van elkaar kan verwachten. Deze afspraken hebben we opgenomen in de Github 'Community Health Files' (https://github.com/OpenWebconcept/.github).