Website binnen OWC toegankelijk

Website www.trouweninstichtsevecht.nl, gemaakt binnen het OpenWebConcept, is getoetst volgens de norm EN 301 549 op toegankelijkheid (WCAG 2.1). En voldoet als 1e website van gemeente Stichtse Vecht volledig. In het register van toegankelijkheidsverklaringen staat de website nu met status A, www.toegankelijkheidsverklaring.nl/register. Zie voor meer info rond toegankelijkheid: www.digitoegankelijk.nl.

#DigitaleToegankelijkheid #wcag #OpenWebConcept