Blog

Wat is het publicatieplatform OpenPub?

Bouwblok voor het publiceren van nieuwsberichten, Woo verzoeken en convenanten.
Profielfoto van Femke Bruinsma
21 november 2023 | 1 minuut lezen

Basis

De OpenPub is een publicatieplatform. De basis wordt geleverd met functionaliteiten voor het publiceren van nieuwsberichten en een API voor het uitlezen van hiervan. Onderstaande demo link laat zien dat iedereen de data van gemeenten die gebruik maken van de OpenPub eenvoudig kan hergebruiken. Demo linkje met API resultaten van een aantal Open Webconcept gemeenten

Reacties (participatiemogelijkheden)

Gebruikers van webportalen kunnen reageren op nieuwsberichten. Hierdoor zijn participatie- of meepraatberichten mogelijk. De reacties bij de berichten worden opgeslagen en uitgelezen.

Persberichten

Gemeente Alkmaar heeft een uitbreiding voor het opslaan en ontsluiten van Persberichten middels een API gerealiseerd.

Wet Open Overheid

WOO-verzoeken

Gemeente Buren heeft tijdens de VNG “Proeftuin aansluiten op PLOOI” samen met de VNG en KOOP (BZK) gewerkt aan API voor het publiceren van WOO-verzoeken. Op basis van deze input is er een plugin gemaakt voor het opslaan en ontsluiten van WOO-verzoeken. Zo kunnen gemeenten nu hun WOO-verzoeken eenvoudig opslaan en publiceren conform een open standaard die conform de uitkomsten van overleg tussen VNG en BZK wordt bijgehouden en beheerd.

Convenanten

Er is een plugin beschikbaar om convenanten te publiceren. Hiervoor hebben we met een aantal gemeenten gezamenlijk een standaard ontwikkeld.

In 2023 gaan we het aantal informatietypen in de OpenPub nog verder uitbreiden. We denken hierbij aan het maken van aanvullende WordPress plugins voor: vacatures, stukken ter inzage (Wep), OpenKlachten, etc.